ตำแหน่ง: star
Direct : 45
Monthly scores : 2,340,900